Sunday, November 11, 2007

Entries Masterlist: The Filipina Writing Project

Here's the master list of entries for the Filipina Writing Project. I encourage you all to link to the entries listed here to help them attain search engine visibility for the keyword Filipina. Many thanks to everyone who supported this writing project!

This writing project will not be possible without the support of sponsors such as Barangay.ph, Kababayan.ph, MyUSMailbox.com, RegaloService.com, Acclaim Butterflies, and Chikka.com.
 1. Filipina: Isa ring Ina
 2. Filipina Writing Contest and My Favorite Filipina Blogger
 3. Filipina is a Filipino Woman
 4. Filipina Pride
 5. Ang mga Filipina ng Buhay Ko
 6. The Filipina in the Eyes of the World
 7. 3 Things You Possibly Do Not Know about the Filipina
 8. A Topless Filipina in Europe
 9. What is a Filipina?
 10. Ako si Pina.. At ito ang aking kuwento...
 11. Filipina - Boholana, Part 1
 12. Dalawang Anyo ng Pinay
 13. Never Underestimate the Heart of a Champion Filipina
 14. Nang Itaas Niya Ang Kanyang Kamay
 15. Hindi lang Filipina Dating, Dating Filipina, Wow Filipina talaga!
 16. A Different Filipina
 17. Filipina: prostitution and exploitation
 18. Ang Pinay sa Buhay ni Pinoy Ambisyoso
 19. They are Filipinas Too
 20. Filipina 2007
 21. The Portrait of a Japayuki as a Filipina
 22. Filipino DH (Die Hard Filipina)
 23. Maria “Ria” A. Jose is a Filipina
 24. The Ideal Filipina In The Heart And Mind of A Filipina (Not A Mere Dating Or Sex Object)
 25. Filipina
 26. Different Faces of a Filipina
 27. Are you just a Filipina?
 28. Ako po si Elay, Nagbibigay Pugay
 29. Filipina Since Birth
 30. Filipinas are Natural Entrepreneurs
 31. Spotlight: Filipina Bloggers
 32. Looking Beyond the Heart of a Filipina
 33. My Filipina Thoughts
 34. The Filipina Campaign
 35. Pinay Na, Nars Pa!
 36. Biking Moves These Filipinas
 37. Filipinas: Tres Marias
 38. Long live Bb Filipinas
 39. Google Suggested Pinay Scandal
 40. Quest for Search Engine Visibility for the keyword “Filipina”
 41. Filipina
 42. The Different PERSONAS of a Filipina
 43. A Prayer for a Filipina
 44. A Filipina in Society
 45. Si Aling Epang
 46. Yan ang Filipina
 47. Filipina Nurse
 48. Traits of a Filipina
 49. Mukha ng Dalagang Filipina
 50. Macho I Love Yous
 51. Portrait of the Strong Filipina
 52. Filipina in Perspective
 53. Model Filipinas, modern Gabrielas: Liza Maza and Luz Ilagan
 54. Hot Filipina
 55. Filipina Ako. I am a Filipina
 56. Uber-Proud, Tanned Filipina
 57. Sarado na ang mga Karinderyang Filipina ang Putahe
 58. Sing-Kwenta
 59. Babae sa Pag-unlad at Pagbabago
 60. Ang Nanay ko
 61. Babae
 62. Adobong Pinay
 63. Ina Ko ay Isang Magiting na Filipina
 64. Filipina Entrepreneur
 65. Proudly Pinay: The Filipina Who Strut on Her Heels
 66. A Filipina Women is...
 67. Story of a Young Filipina Woman - The Fighter in Me
 68. Filipina works! Abroad
 69. The Filipina Superwoman
 70. Two Popular and Unique Individuals, Both Filipina
 71. Filipina as Other
 72. Superiority of Women in the Philippine Society
 73. The Funniest Filipina Vloggers
 74. Filipina Power
All participants are reminded as well not to forget to confirm attendance for the November 28, Filipina Writing Project Winners Announcement and Eyeball.

Friday, November 09, 2007

Filipino version of text in Twitter

With so many versions of Twitter clients coming out in the market, I think it will be a great idea if it can have a Filipino version of it too. However, I'm tinkering on what would be the appropriate Filipino word for some of it. Your suggestion for the right Filipino word shall be greatly appreciated. (I know that some of them are funny!)
 1. What are you doing? - Ano ang ginagawa mo?
 2. Loading... - Inilalagay
 3. Licence: GNU GPL v2 - Lisensiya: GNU GPL v2
 4. Enter your message here.. - Ilagay ang iyong gustong sabihin dito...
 5. Enter your direct message here... - Ilagay ang iyong personal na sasabihin dito
 6. Parameters - ??
 7. Location - Lugar
 8. Web site - ??
 9. Show friends - Ipakita ang listahan ng kaibigan
 10. Hide friends - Itago ang listahan ng kaibigan
 11. Switch Timeline - ??
 12. Refresh - ??
 13. Current Time Unknown - Kasalukuyang Oras Hindi Alam
 14. Timeline - Pangyayari
 15. Cancel - Huwag ituloy
 16. Update now - Ilagay ang pinakabago
 17. A new Twitter release is available. You should upgrade now! - Pinakabagong labas ng Twitter ay narito na. Kunin ito ngayon!
 18. Click here to create a free Twitter account - ??
 19. User - ??
 20. Password - ??
 21. Lines - Linya
 22. Apply - Gamitin
 23. Theme - Tema
 24. Language - Wika
 25. Direct message - Personal na mensahe
 26. Send - Ipadala
 27. Following - Sinusubaybayan
 28. Followers - Sumusubaybay
 29. character(s) left - titik na natitira
 30. about a second ago - isang segundo ang lumipas
 31. about x seconds ago - mga x segundo ang lumipas
 32. about a minute ago - isang minuto ang lumipas
 33. about x minutes ago - mga x minuto ang lumipas
 34. about an hour ago - isang oras ang lumipas
 35. about x hours ago - mga x oras ang lumipas
 36. about a day ago - kahapon
 37. about x days ago - mga x araw ang lumipas