Sunday, November 11, 2007

Entries Masterlist: The Filipina Writing Project

Here's the master list of entries for the Filipina Writing Project. I encourage you all to link to the entries listed here to help them attain search engine visibility for the keyword Filipina. Many thanks to everyone who supported this writing project!

This writing project will not be possible without the support of sponsors such as Barangay.ph, Kababayan.ph, MyUSMailbox.com, RegaloService.com, Acclaim Butterflies, and Chikka.com.
  1. Filipina: Isa ring Ina
  2. Filipina Writing Contest and My Favorite Filipina Blogger
  3. Filipina is a Filipino Woman
  4. Filipina Pride
  5. Ang mga Filipina ng Buhay Ko
  6. The Filipina in the Eyes of the World
  7. 3 Things You Possibly Do Not Know about the Filipina
  8. A Topless Filipina in Europe
  9. What is a Filipina?
  10. Ako si Pina.. At ito ang aking kuwento...
  11. Filipina - Boholana, Part 1
  12. Dalawang Anyo ng Pinay
  13. Never Underestimate the Heart of a Champion Filipina
  14. Nang Itaas Niya Ang Kanyang Kamay
  15. Hindi lang Filipina Dating, Dating Filipina, Wow Filipina talaga!
  16. A Different Filipina
  17. Filipina: prostitution and exploitation
  18. Ang Pinay sa Buhay ni Pinoy Ambisyoso
  19. They are Filipinas Too
  20. Filipina 2007
  21. The Portrait of a Japayuki as a Filipina
  22. Filipino DH (Die Hard Filipina)
  23. Maria “Ria” A. Jose is a Filipina
  24. The Ideal Filipina In The Heart And Mind of A Filipina (Not A Mere Dating Or Sex Object)
  25. Filipina
  26. Different Faces of a Filipina
  27. Are you just a Filipina?
  28. Ako po si Elay, Nagbibigay Pugay
  29. Filipina Since Birth
  30. Filipinas are Natural Entrepreneurs
  31. Spotlight: Filipina Bloggers
  32. Looking Beyond the Heart of a Filipina
  33. My Filipina Thoughts
  34. The Filipina Campaign
  35. Pinay Na, Nars Pa!
  36. Biking Moves These Filipinas
  37. Filipinas: Tres Marias
  38. Long live Bb Filipinas
  39. Google Suggested Pinay Scandal
  40. Quest for Search Engine Visibility for the keyword “Filipina”
  41. Filipina
  42. The Different PERSONAS of a Filipina
  43. A Prayer for a Filipina
  44. A Filipina in Society
  45. Si Aling Epang
  46. Yan ang Filipina
  47. Filipina Nurse
  48. Traits of a Filipina
  49. Mukha ng Dalagang Filipina
  50. Macho I Love Yous
  51. Portrait of the Strong Filipina
  52. Filipina in Perspective
  53. Model Filipinas, modern Gabrielas: Liza Maza and Luz Ilagan
  54. Hot Filipina
  55. Filipina Ako. I am a Filipina
  56. Uber-Proud, Tanned Filipina
  57. Sarado na ang mga Karinderyang Filipina ang Putahe
  58. Sing-Kwenta
  59. Babae sa Pag-unlad at Pagbabago
  60. Ang Nanay ko
  61. Babae
  62. Adobong Pinay
  63. Ina Ko ay Isang Magiting na Filipina
  64. Filipina Entrepreneur
  65. Proudly Pinay: The Filipina Who Strut on Her Heels
  66. A Filipina Women is...
  67. Story of a Young Filipina Woman - The Fighter in Me
  68. Filipina works! Abroad
  69. The Filipina Superwoman
  70. Two Popular and Unique Individuals, Both Filipina
  71. Filipina as Other
  72. Superiority of Women in the Philippine Society
  73. The Funniest Filipina Vloggers
  74. Filipina Power
All participants are reminded as well not to forget to confirm attendance for the November 28, Filipina Writing Project Winners Announcement and Eyeball.

Friday, November 09, 2007

Filipino version of text in Twitter

With so many versions of Twitter clients coming out in the market, I think it will be a great idea if it can have a Filipino version of it too. However, I'm tinkering on what would be the appropriate Filipino word for some of it. Your suggestion for the right Filipino word shall be greatly appreciated. (I know that some of them are funny!)
  1. What are you doing? - Ano ang ginagawa mo?
  2. Loading... - Inilalagay
  3. Licence: GNU GPL v2 - Lisensiya: GNU GPL v2
  4. Enter your message here.. - Ilagay ang iyong gustong sabihin dito...
  5. Enter your direct message here... - Ilagay ang iyong personal na sasabihin dito
  6. Parameters - ??
  7. Location - Lugar
  8. Web site - ??
  9. Show friends - Ipakita ang listahan ng kaibigan
  10. Hide friends - Itago ang listahan ng kaibigan
  11. Switch Timeline - ??
  12. Refresh - ??
  13. Current Time Unknown - Kasalukuyang Oras Hindi Alam
  14. Timeline - Pangyayari
  15. Cancel - Huwag ituloy
  16. Update now - Ilagay ang pinakabago
  17. A new Twitter release is available. You should upgrade now! - Pinakabagong labas ng Twitter ay narito na. Kunin ito ngayon!
  18. Click here to create a free Twitter account - ??
  19. User - ??
  20. Password - ??
  21. Lines - Linya
  22. Apply - Gamitin
  23. Theme - Tema
  24. Language - Wika
  25. Direct message - Personal na mensahe
  26. Send - Ipadala
  27. Following - Sinusubaybayan
  28. Followers - Sumusubaybay
  29. character(s) left - titik na natitira
  30. about a second ago - isang segundo ang lumipas
  31. about x seconds ago - mga x segundo ang lumipas
  32. about a minute ago - isang minuto ang lumipas
  33. about x minutes ago - mga x minuto ang lumipas
  34. about an hour ago - isang oras ang lumipas
  35. about x hours ago - mga x oras ang lumipas
  36. about a day ago - kahapon
  37. about x days ago - mga x araw ang lumipas